logo
logo

Zdjęcie: / -

Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje

Wtorek, 10 stycznia 2017 (03:19)

100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 13 V – 13 X 1917 r.

Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę:

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Fatima 1916, Wspomnienia s. Łucji


Orędzie fatimskie jest aktualne, bo prawdy wiary w nim zawarte są i będą zawsze aktualne. Treść orędzia Matki Bożej zawiera bardzo konkretne wezwania, które do dziś zachowują swą aktualność, gdyż nie zostały jeszcze całkowicie wypełnione.

ks. Krzysztof Czapla

Aktualizacja 10 stycznia 2017 (19:37)

Nasz Dziennik