logo
Wtorek, 10 stycznia 2017

Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę:

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Fatima 1916, Wspomnienia s. Łucji

Ks. Krzysztof Czapla

Orędzie fatimskie jest aktualne, bo prawdy wiary w nim zawarte są i będą zawsze aktualne. Treść orędzia Matki Bożej zawiera bardzo konkretne wezwania, które do dziś zachowują swą aktualność, gdyż nie zostały jeszcze całkowicie wypełnione.

Archiwum
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń