logo
Wtorek, 16 maja 2017

Jeśli Kościół zaakceptował Orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że Orędzie tozawiera prawdę iwezwanie samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt1,15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości.
Orędzie z Fatimy jest wswej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty,
tak jak Ewangelia. J

Jan Paweł II, Homilia, Fatima,1982 r

Ks. Krzysztof Czapla

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu jest istotnym elementem Orędzia z Fatimy; dokonanie tego aktu ma zaowocować przemianą świata. Dlatego też Kościół, skoro uznał treść objawień fatimskich, podjął również wysiłki, by czynem odpowiedzieć na wezwania Maryi.

Archiwum
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń