Szkoła przyjazna rodzinie

SJ, KAI, RM

Pod hasłem „Szkoła przyjazna rodzinie” rusza akcja certyfikowania szkół blokujących ideologię gender oraz uznających tradycję i rodzinę. Patronat nad akcją objął ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski. Szkoły, które otrzymają certyfikat, podpiszą deklarację z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zobowiązuje ona m.in. do organizowania warsztatów dla rodzin i nauczycieli promujących treści prorodzinne i tradycyjne pojmowanie ról społecznych. Szkoły zobowiązują się do niepropagowania treści szkodzących dzieciom dotyczących seksualizacji i kulturowej zamiany ról społecznych.