logo
logo

III edycja Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „ Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”

NIDZICA

1 marca 2017 r.
środa
godz. 00.00

zdjęcie

Zdjęcie: / -


Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o bł. Bolesławie Lament, odkrywanie bogactwa cnót w jej osobowości i duchowości (propagowanie przesłania bł. Bolesławy) i szerzenie jej kultu, budzenie zapału do naśladowania bł. Bolesławy w dążeniu do świętości, integracja rodziny poprzez współpracę, zbiorowe zaangażowanie i towarzyszenie przy wykonywaniu pracy przez uczestnika konkursu.

Temat konkursu: „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy literackiej lub plastycznej, odzwierciedlającej postać, osobowość i misję bł. Bolesławy, poprzez pryzmat dowolnie wybranych scen z Jej życia i działalności.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział  dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakątków całego świata.

Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do końca czerwca 2017 r.

W każdej kategorii i grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody rzeczowe za zajęcie  I, II i III miejsca.

Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać – w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dostarczenie przesyłki – do 1 marca 2017 roku (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora) na adres: s. Halina Grygo MSF, ul. Młynarska 12, 13-100 Nidzica. Na przesyłce prosimy umieścić dopisek: POLSKA

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.