logo

Nie bójmy się nazwać Chrystusa Królem Polski

26.11.2016

Akt zobowiązania

21.11.2016

Świadectwo dla świata

20.11.2016

Przyjmujemy na nowo Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

20.11.2016

Czas miłosierdzia trwa nadal

20.11.2016

Ten Akt należy stale ponawiać!

20.11.2016

Promieniowała świętością

20.11.2016

Oddani Sercu Chrystusa

20.11.2016

Akt uznania Chrystusa za Króla to coś więcej niż słowa

20.11.2016

Słudzy Chrystusa

20.11.2016