logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

„Rodzina 500 plus" bez zmian

Piątek, 24 lutego 2017 (22:16)

Nie będzie zmian kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z programu „Rodzina 500 plus” – powiedziała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Wsparciem objęto 3,82 mln dzieci.

– Nie, nie przewidujemy zmiany kryterium dochodowego – powiedziała Rafalska pytana przez PAP, czy zmienią się zasady przyznawania świadczeń. Przypomniała, że program obowiązuje od 1 kwietnia zeszłego roku. – To byłoby przedwczesne, żeby zmieniać teraz zasady – dodała. 

Przypomniała, że kryterium dochodowe dotyczy tylko pierwszego dziecka w rodzinie, a wskaźniki do objęcia programem opierały się na danych z dwu lat wstecz, korzystniejsze dla otrzymujących świadczenia niż obecne. – Nie ma tu podstaw, żeby dodatkowo jeszcze rozszerzające uprawnienia wprowadzać – dodała Rafalska.

Poinformowała, że w ostatnich dwóch miesiącach 2016 r. w Polsce urodziło się o 11 proc. więcej dzieci niż w tych dwu miesiącach przed rokiem, przypominając, że jednym z celów programu był wzrost liczby urodzeń.

Minister podała, że istniejący od 1 kwietnia 2016 r. program objął do końca stycznia 2017 r. 3,82 mln dzieci, 2,56 mln rodzin, a wydatki wyniosły ponad 19 mld zł.

Pieniądze otrzymuje 55 proc. dzieci w Polsce – większość dzieci mieszkających w gminach wiejskich – 63 proc. i 58 proc. w gminach miejsko-wiejskich i nieco mniej niż połowa – 48 proc. w miastach. Na wsi programem objętych jest 1,37 mln dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 0,96 mln, a w miastach 1,49 mln.

Najwięcej dzieci objętych programem jest w woj. mazowieckim – 552,5 tys., śląskim – 382,7 tys. i wielkopolskim – 378,6 tys.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci – to w sumie wydatki 2,8 mld zł od początku istnienia programu. Środki trafiają też do 128,8 tys. rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Rodzin wielodzietnych w programie jest 360 tys., a wydatki na nie przeznaczone to 5,2 mld zł.

40 proc. wszystkich świadczeń trafia na pierwsze lub jedyne dziecko z uwzględnieniem kryteriów dochodowych – to 1 mln 524 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 699 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 roku życia; rodzin pobierających świadczenia z dwojgiem dzieci jest 1,5 mln; z trojgiem dzieci – 288 tys., z czworgiem – 53 tys., z pięciorgiem prawie 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem 278 – wynika z danych resortu.

Świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej przyznano w całym kraju w 727 przypadkach.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

RS, PAP

NaszDziennik.pl