logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Środa, 14 czerwca 2017 (03:34)

Problem wyłudzeń podatku VAT w Polsce narastał od lat. Szacuje się, że roczne straty budżetu państwa, spowodowane przez grupy przestępcze wprowadzające do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury, wynoszą ponad 40 mld zł. Wartość ta porównywalna jest z sumą podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacanego do polskiego budżetu przez wszystkich mieszkańców naszego kraju!

Już 1 marca br. weszły w życie zmiany w kodeksie karnym, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur. Działania podejmowane przez służby skarbowe i wymiar sprawiedliwości to nie jedyne metody walki z tzw. karuzelami VAT. 12 maja 2017 roku minister rozwoju i finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie mechanizmu split payment (tzw. podzielonej płatności).

Jak to działa?

Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi:

– na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy towarów lub usług

– na kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek VAT. Z tego odrębnego rachunku podatnik mógłby płacić VAT naliczony wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców. Mógłby też opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego.

Zysk dla budżetu i przedsiębiorcy

Poza zwiększeniem wpływów budżetowych na proponowanych rozwiązaniach mogą skorzystać również uczciwi przedsiębiorcy. Nabywcy, którzy płacą poprzez mechanizm podzielonej płatności, unikają ryzyka dodatkowych sankcji z tytułu zaległości VAT, podwyższonych odsetek od zaległości oraz odpowiedzialności solidarnej (dotyczy ona tzw. branż wrażliwych – np. handlu paliwem, wyrobami stalowymi, dyskami HDD).

Na rachunek VAT podatnik mógłby otrzymywać zwroty nadwyżki podatku od towarów i usług w przyspieszonym terminie.

Zdecyduje nabywca

Na tle rozwiązań przeciwdziałających wyłudzeniom podatku, które zostały już wprowadzone w innych krajach, mechanizm split payment proponowany w Polsce jest rozwiązaniem innowacyjnym i ma duży potencjał rozwijania go w przyszłości. Zakłada dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności wraz z systemem zachęt dla nabywcy. Decyzja w tej sprawie będzie należała tylko do nabywcy. Jednocześnie mechanizm jest bardzo zaawansowany technologicznie dzięki wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań systemu bankowego. Analogicznie do płatności do ZUS lub urzędów skarbowych mechanizm pozwala na dokonanie podzielonej płatności (na różne konta) jednym przelewem.


 

Konrad Banecki, Polskie Towarzystwo Gospodarcze:

Zorganizowane grupy przestępcze, biorące udział w tzw. karuzelach VAT (często wspierane przez służby specjalne różnych państw), to współcześni fałszerze pieniędzy. W systemie VAT-owskim za pomocą najprostszej drukarki można wytworzyć fikcyjną fakturę, która puszczona w obieg rodzi – na końcu tej „karuzeli” – obowiązek państwa do dokonania zwrotu podatku VAT ostatniej w mafijnym łańcuszku firmie. Świstek papieru zamienia się na prawdziwe pieniądze. Tę słabość systemu wykorzystują gangsterzy.

Wszelkie działania państwa, które służą szybkiemu ustalaniu fałszerstw i blokowaniu nienależnych wypłat z kasy podatników, są jego powinnością. Temu ma służyć także mechanizm split payment. To jedna z kamer monitorujących obieg gospodarczy i pozwalających identyfikować zagrożenia. Być może dzisiaj jest dobry czas na dyskusję nad całym systemem podatkowym. Czy nie należy myśleć o jego uproszczeniu i eliminacji patologii? Czy powrót do podatku od sprzedaży lub inaczej podatku obrotowego, gdzie wystawiona faktura zawsze rodzi zobowiązanie podatkowe zgodne z ustalonymi przepisami, nie byłby rozwiązaniem prostszym i tańszym? Przestępcy pewnie poszukają wtedy innego pola do działania, ale „karuzel VAT” nie będą już mogli rozkręcać.

Musimy pamiętać, że przestępstwa podatkowe uderzają we wszystkich, a przede wszystkim w konsumentów i uczciwych przedsiębiorców.


DODATEK POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z PKO BANKIEM POLSKIM

Piotr Tomczyk

Nasz Dziennik