logo
logo

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

Obniżka stóp procentowych niewykluczona

Poniedziałek, 26 marca 2018 (16:21)

Członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Eryk Łon uważa, że w Polsce możliwy jest powrót deflacji. Wraz z nią może pojawić się potrzeba obniżki stóp procentowych.

„W świetle aktualnych oraz prognozowanych uwarunkowań makroekonomicznych nie widzę na razie potrzeby dokonywania zmian poziomu stóp procentowych w naszym kraju. Polska gospodarka znajduje się na ścieżce stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego” – stwierdził członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Eryk Łon.

„Z drugiej strony dostrzegam jednak pewne ryzyko umiarkowanego ochłodzenia aktywności gospodarczej. Na ryzyko takie wskazują m.in. najnowsze prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski opublikowane na łamach tygodnika »The Economist«. Ankietowani analitycy przewidują, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku może spaść do 3,2 proc. z 3,8 proc. w 2018 roku. To oczywiście tylko prognoza, ale warto ją brać także pod uwagę. […] Warto pamiętać, że wciąż może grozić nam powrót do zjawisk deflacyjnych, zwłaszcza gdyby okazało się, że obawy przed wyhamowaniem tempa wzrostu gospodarczego na świecie doprowadziłyby do spadków cen surowców energetycznych” – dodał prof. Łon.

Jego zdaniem, pogorszenie się aktywności gospodarczej i nastrojów wśród konsumentów mogłoby być argumentem za obniżką stóp procentowych.

PT

NaszDziennik.pl