logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Znowelizowano ustawę o działach

Czwartek, 11 lutego 2016 (11:25)

Sejm przyjął nowelizację ustawy o działach. Od 1 kwietnia br. pod nadzór ministra energii trafią spółki energetyczne. Od 1 lipca br. – spółki paliwowe: m.in. PKN Orlen, Lotos i PGNiG.

Za uchwaleniem ustawy bez poprawek głosowało 288 posłów, 131 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu.

Autorzy projektu nowelizacji, grupa posłów PiS, popierana przez rząd argumentowali, że nowe przepisy są potrzebne ze względu na nowelizację – w listopadzie ub. roku – ustawy o działach administracji rządowej, która wprowadziła trzy nowe działy administracji: energii, gospodarki złożami kopalin i żeglugi śródlądowej. Dzięki niej powstało nowe ministerstwo energii. Szef tego resortu musi więc przejąć zadania i kompetencje, które przypadały dotąd szefowi byłego Ministerstwa Gospodarki czy Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jak mówił przewodniczący sejmowej Komisji ds. energii i Skarbu Państwa Marek Suski (PiS), ustawa umożliwi „normalne” funkcjonowanie Ministerstwa Energii, które choć jest już zorganizowane i działa, to jednak ma kłopoty z wykonywaniem swych kompetencji, bo są one nadal przypisane innym ministrom.

Nowela wprowadza więc zmiany w 26 ustawach, m.in. w Prawie energetycznym, Prawie o ruchu drogowym, Prawie atomowym, Prawie ochrony środowiska, ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych czy też ustawie o zarządzaniu kryzysowym. 

Przyjęcie nowelizacji spowoduje, że od 1 kwietnia br. resort energii przejmie od resortu Skarbu Państwa nadzór nad spółkami energetycznymi; Polską Grupą Energetyczną, Tauronem, Eneą i Energą, sprawowałby także nadzór nad TF Silesia, Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica i ich spółkami zależnymi. Ma też mieć uprawnienia w stosunku do przedsiębiorstw górniczych (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”), spółek zależnych od tych przedsiębiorstw, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz ich spółek zależnych. Szef resortu energii ma przejąć też uprawnienia w stosunku do kopalni soli w Bochni i w Wieliczce. Podlegać mu będzie też Wyższy Urząd Górniczy. 

Od 1 lipca 2016 r. pod nadzorem Ministerstwa Energii znajdą się spółki paliwowe – PKN Orlen, Grupa Lotos, Naftoport i Siarkopol Gdańsk. 

Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przejmie uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazu i PERN Przyjaźń.

RP

NaszDziennik.pl