logo
logo
zdjęcie

Dr Zbigniew Kuźmiuk

Niższy CIT dla 400 tys. firm

Niedziela, 8 stycznia 2017 (11:28)

W dniu pierwszego stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), w której zasadnicza zmiana polega na obniżeniu stawki tego podatku z 19% do 15%.

Obniżenie stawki podatku dotyczy tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (do przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowany średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.

Ustawa zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji.

Jak szacuje minister finansów, z preferencyjnej 15% stawki podatku CIT może skorzystać blisko 90% wszystkich podatników tego podatku (a więc zdecydowana większość firm), czyli nawet 400 tysięcy przedsiębiorstw.

Na podstawie danych z roku podatkowego 2015, firm spełniających warunek obrotów poniżej 1,2 mln euro było w Polsce 393 tysiące, przy czym tych, które wykazały dochód za tamten rok, było tylko 135 tysięcy.

Według ministra finansów, łączny koszt dla budżetu państwa wprowadzenia obniżonej stawki podatku dochodowego dla małych firm nie powinien być wyższy niż 270 mln zł, ale jednocześnie wprowadzone uszczelnienia przyniosą podobnej wysokości dodatkowe dochody, więc sumarycznie zmiany będą neutralne dla finansów państwa.

Wprowadzona nowelizacja prawa podatkowego nie będzie dotyczyła przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale rozliczających się z fiskusem w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Ta kategoria przedsiębiorców ma – zdaniem ministra finansów – już możliwość wyboru podatku, może to być liniowa stawka wynosząca 19% (podczas gdy podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT ma skalę progresywną składającą się z dwóch stawek 18% i 32%) albo uproszczone zryczałtowane formy opodatkowania takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa.

Możliwość korzystania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z liniowej stawki podatku PIT (w sytuacji, kiedy podatek ma skalę progresywną), a także uproszczone formy opodatkowania są już – zdaniem ministra finansów – wystarczającą formą preferencji dla tej kategorii przedsiębiorców.

Obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm z 19% do 15% będzie dotyczyło, jak łatwo się domyślić, głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.

Kolejne postulaty środowiska przedsiębiorców będą przedstawiane i realizowane w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowywanej przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Już na początku grudnia poprzedniego roku Sejm uchwalił pierwszą z ośmiu ustaw zawierających uproszczenia w prawie adresowane do przedsiębiorców, które przedstawił podczas Kongresu 590 w Rzeszowie wicepremier Mateusz Morawiecki.

Zmiany zaproponowane przez rząd dotyczyły prawa podatkowego i prawa budowlanego i są związane z najbardziej uciążliwymi dla przedsiębiorców przepisami z tych dwóch obszarów regulacji.

Dr Zbigniew Kuźmiuk

Autor jest finansistą, posłem do Parlamentu Europejskiego.

Aktualizacja 8 stycznia 2017 (13:17)

NaszDziennik.pl