logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: E.Sądej/ Nasz Dziennik

PiS pyta Nowaka o likwidację sieci kolejowej

Czwartek, 13 grudnia 2012 (15:09)

W ramach „optymalizacji” sieci kolejowej w Polsce PKP SA planuje wyłączyć z eksploatacji 3 tys. km linii kolejowych. Przedstawiciele największej opozycyjnej partii w Sejmie chcą wyjaśnień od ministra transportu.

„Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP SA, informował opinię publiczną w dniu 20 listopada br. o planowanej »optymalizacji« sieci kolejowej w Polsce. Ta tak zwana optymalizacja, jak wyjaśniał Pan Prezes Jakub Karnowski, polegać ma faktycznie na wyłączeniu z eksploatacji 3000 km linii kolejowych. Informacje o planowanej »optymalizacji« zostały również potwierdzone na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP w dniu 4 grudnia br., poświęconemu przedstawieniu informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat nowego rozkładu jazdy pociągów w sezonie 2012/2013” – czytamy w piśmie do ministra transportu Sławomira Nowaka przesłanym NaszemuDziennikowi.pl.

Posłowie PiS: Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski oraz Grzegorz Tobiszowski, dotarli do raportu prywatnej firmy przeprowadzonego na zlecenie PKP SA, z którego wynika, że powinna być zlikwidowana infrastruktura kolejowa na poszczególnych odcinakach.

– Staliśmy się depozytariuszami dokumentu, który został zlecony za pieniądze publiczne, z którego wynika, że rząd próbuje nie tylko likwidować szlaki kolejowe, ale wyrywać wręcz z ziemi kilkadziesiąt procent szyn kolejowych, które były budowane przez pokolenia – poinformował poseł Andrzej Adamczyk.

PiS zwróciło się także do ministra Nowaka, by odpowiedział i poinformował opinię publiczną, jakie odcinki linii kolejowych przewidywane są do wyłączenia z eksploatacji, a jakie do fizycznej likwidacji, zgodnie z przedstawianymi przez Prezesa PKP SA informacjami dotyczącymi optymalizacji sieci kolejowej w Polsce?

Parlamentarzyści PiS chcą także uzyskania informacji o przeprowadzonych analizach dotyczących likwidacji sieci kolejowej, jeśli jej dokonano. „Czy plany dotyczące wyłączenia z eksploatacji 3000 km linii kolejowych poprzedzone zostały profesjonalną analizą, a jeśli tak, czy jej przedmiotem były również konsekwencje społeczne i gospodarcze proponowanych działań dla społeczności lokalnych oraz czy plany dotyczące tzw. optymalizacji sieci kolejowej w Polsce są spójne z rządowym dokumentem strategicznym Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 oraz zatwierdzonym przez Komisję Europejską dokumentem Master Plan dla transportu kolejowego do roku 2030?” – czytamy w zapytaniu do ministra.  

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl