logo
logo

PRZEMYSŁ

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Konsolidacja zbrojeniówki

Poniedziałek, 17 lipca 2017 (02:25)

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) będzie miała większą kontrolę nad wydatkami i inwestycjami swoich zależnych spółek.

Błażej Wojnicz, prezes PGZ, zauważa, że jest to element dalszej konsolidacji grupy kapitałowej. Chodzi o lepsze wykorzystanie potencjału poszczególnych spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także eliminowanie wewnętrznej konkurencji czy sytuacji, gdy spółki powielają inwestycje lub projekty produkcyjne. Usprawnienie działalności PGZ, nowe rozwiązania organizacyjne mają być wprowadzane od jesieni.

Ponadto PGZ ma mieć większą kontrolę nad wydatkami poszczególnych przedsiębiorstw. Chodzi zwłaszcza o wydatki inwestycyjne. Błażej Wojnicz zaznacza, że nie będzie to odbywać się kosztem uszczuplenia kompetencji zarządów poszczególnych spółek, ale każdy projekt będzie opiniowany przez działający w PGZ komitet inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele zarządu i centrali Polskiej Grupy Zbrojeniowej i prezesi firm produkcyjnych. Komitet będzie oceniał zasadność podejmowanych inwestycji, korzyści, jakie dadzą one nie tylko danej spółce, ale i całej PGZ. Gdy taka ocena będzie negatywna, przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

Inna zmiana dotyczy większej kontroli centrali nad wydatkami bieżącymi poszczególnych spółek. Zarządy będą mogły zaciągać zobowiązania do z góry określonej kwoty.

– Opracowaliśmy algorytm i ten limit wydatków będzie zależny przede wszystkim od obrotów danej firmy – wyjaśnił prezes Błażej Wojnicz. Ma to spowodować, że środki finansowe będą wydawane racjonalnie.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Krzysztof Losz

Nasz Dziennik