logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Potwierdzają rating Polski

Sobota, 21 października 2017 (12:46)

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „BBB+/A-2” – podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

 

Długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie „A-/A-2”, również ze stabilną perspektywą.

Czternastu na piętnastu ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes oceniało, że agencja Standard & Poor's Global Ratings nie zmieni w piątek ani ratingu Polski, ani jej perspektywy.

„Polska gospodarka jest elastyczna, otwarta i wydajna. Jednocześnie istnieje ryzyko jej »przestymulowania« z uwagi na kombinację procyklicznej polityki fiskalnej, akomodacyjnej polityki monetarnej, rosnącego popytu zewnętrznego, wzrostu transferów z UE i szybkiego wzrostu płac” – napisano w komunikacie do decyzji.

„Do słabości kraju należą spadająca liczba osób w wieku pracującym, spadająca zastępowalność osób w wieku emerytalnym, niepewność instytucjonalna oraz ciągle niepewne odbicie w inwestycjach prywatnych” – dodano.

Potwierdzenie ratingu odzwierciedla w ocenie S&P odporność polskiej gospodarki. Jak wskazano w raporcie, Polska posiada niemal zerowy deficyt na rachunku obrotów bieżących, konkurencyjne płace oraz wysokiej jakości kapitał ludzki.

Agencja uważa, że głównym czynnikiem niepewności dla polskiej gospodarki pozostaje akomodacyjna polityka monetarna oraz fiskalna, które mogą sprowadzić ryzyko dla osiągnięć wypracowanych w obszarze makroekonomicznym.

RS, PAP

NaszDziennik.pl