logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: / -

PWPW stawia na rozwój najnowocześniejszych technologii

Wtorek, 28 listopada 2017 (16:44)

PWPW będzie rozwijać najnowocześniejsze technologie w zakresie własnych prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Współpraca pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a PWPW w szczególności dotyczy opracowania i implementacji nowych zabezpieczeń dokumentów poliwęglanowych
uzyskiwanych z zastosowaniem technologii laserowej. Osiągnięcie wielu innowacyjnych efektów z wykorzystaniem różnych typów laserów może stanowić
wysokiej klasy zabezpieczenia bardzo trudne do sfałszowania.

Zawarta umowa umożliwi wspólne prowadzenie prac rozwojowych, kooperację w zakresie nowych zabezpieczeń z zastosowaniem technologii laserowej i ubieganie się o dofinansowanie projektów. Porozumienie jest także podstawą wspólnego organizowania konferencji eksperckich, seminariów i warsztatów, a także np. staży i praktyk zawodowych. PWPW jest jedynym polskim producentem dokumentów identyfikacyjnych i druków zabezpieczonych, zapewniających nowoczesne rozwiązania
dla potrzeb kraju. Politechnika Świętokrzyska oprócz typowych dla uczelni zajęć dydaktycznych współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, środowiskiem gospodarczym i samorządowym w zakresie rozwiązywania współczesnych wyzwań i problemów oraz stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego.

Kwestia nauki i prac badawczo-rozwojowych jest kluczowa dla budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. PWPW stawia na nowoczesne i polskie rozwiązania, dzięki którym będzie silniejsza. Wytwórnia posiada własne laboratoria badawczo-rozwojowe i współpracuje już m.in. z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ czy Wojskową Akademią Techniczną.

Zespół prasowy PWPW SA

Aktualizacja 28 listopada 2017 (19:28)

NaszDziennik.pl