logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Premier zwiększa kontrolę

Czwartek, 18 stycznia 2018 (15:03)

Nadzór nad strategicznymi spółkami – takimi jak PKO BP, GPW przechodzi pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – informuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Kwieciński, na wspólnej konferencji Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, poinformował, że „nadzór nad spółkami strategicznymi przechodzi pod kancelarię premiera Rady Ministrów”. Wyjaśnił, że chodzi o PKO BP oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

– Ta część nadzoru, która dotyczyła spółek, w których Skarb Państwa miał udziały mniejszościowe, małych spółek, które do nas przyszły z Ministerstwa Skarbu – to zostaje u pani minister Emilewicz, jak również instytuty – powiedział Kwieciński.

Minister Jadwiga Emilewicz tłumaczyła, że „to nie są spółki, tylko instytucje, które nadzorowaliśmy, czyli instytuty naukowo-badawcze – rzeczywiście ponad 100 spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa pozostaje w nadzorze Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii”.

Jak mówiła, urzędy, m.in. Główny Urząd Miar, Urząd Patentowy czy Urząd Dozoru Technicznego będą pod nadzorem MPiT, a „jeśli chodzi o spółki, to specjalne strefy ekonomiczne to jest ten instrument realizacji polityki inwestycyjnej, tej, którą w ministerstwie prowadzi Tadeusz Kościński”.

Na początku ubiegłego roku weszły w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa. W związku z jego likwidacją wydano rozporządzenie, w którym nadzór nad spółkami Skarbu Państwa został podzielony na poszczególne ministerstwa. W myśl tego rozporządzenia minister rozwoju i finansów nadzorował 240 podmiotów, w tym m.in. PKO BP, PZU czy GPW. Pod koniec kwietnia 2017 r. nadzór nad PZU przejęła ówczesna premier Beata Szydło.

RS, PAP

NaszDziennik.pl