logo
logo

Zdjęcie: www.energa.pl/ -

Zabezpieczyć inwestycję

Środa, 1 maja 2019 (14:47)

Enea i Energa zawarły porozumienie dotyczące finansowania projektu budowy nowego bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Enea zobowiązała się do zapewnienia nakładów finansowych w wysokości 819 mln zł od stycznia 2021 r., uwzględniając środki finansowe już przekazane na potrzeby wypłaty zaliczki dla generalnego wykonawcy bloku w kwocie ok. 181 mln zł.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka podpisały porozumienie dotyczące realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Enea deklarowała wtedy zaangażowanie w wysokości 1 mld zł, a Energa co najmniej 1 mld zł. 

„Jeżeli w terminie wynikającym z ustalonego harmonogramu odpowiednio Emitent lub Energa nie zapewnią Spółce – ze swojej winy – środków pieniężnych w sposób inny niż w szczególności w drodze udzielenia pożyczki lub objęcia udziałów, odpowiednio Emitent lub Energa będą zobowiązani do zapłaty wynikającej z harmonogramu kwoty pieniężnej na rachunek Spółki” – napisano w komunikacie.

„Porozumienie zawiera również postanowienie zabezpieczające Emitenta przed roszczeniami Spółki o zwrot kwot finansowania Projektu, które zostały zwrócone bezpośrednio na rzecz Energa w związku z udostępnionym przez nią finansowaniem w okresie przed dniem zawarcia nowej Umowy Wspólników / Umowy Inwestycyjnej” – dodano.

Jako podano w komunikacie, spółki zobowiązały się dążyć do tego, aby zapewnić brak konsolidacji wyników Elektrowni Ostrołęka z ich wynikami.

Pod koniec grudnia zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową nowego bloku energetycznego Elektrownia Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Polecenie rozpoczęcia prac otrzymało konsorcjum GE Power (lider) oraz Alstom Power Systems. Wcześniej uchwałę o wyrażeniu zgody na wydanie NTP wyraziło nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka. Wspólnikami Elektrowni Ostrołęka są Energa i Enea.

Koszt budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce ma wynieść razem z VAT ponad 6 mld zł.

RP, PAP

Aktualizacja 1 maja 2019 (14:47)

NaszDziennik.pl