logo
logo
 

Sławomir Centkowski

Walczymy o swoje prawa

Czwartek, 22 sierpnia 2013 (17:53)

Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce dała zielone światło dla poszczególnych sektorów spółkowych do podjęcia akcji protestacyjnych. Będą one podjęte, jeśli trwające w spółkach mediacje zakończą się niepowodzeniem. Chodzi o grupy ściśle związane z konkretną spółką kolejową, a w chwili obecnej wśród większości przewoźników prowadzone są spory zbiorowe.

W samych Przewozach Regionalnych mamy do czynienia z dwoma sporami. Pierwszy istnieje na poziomie mediacji i chodzi w nim o pakt gwarancji pracowniczych na rzecz ochrony pracowników tej spółki. Należy wyjaśnić, że polskie prawo zezwala, aby urzędy marszałkowskie powoływały własne spółki kolejowe. Niestety, w tych nowych firmach pracownicy Przewozów Regionalnych z 30-40 stażem często nie znajdują pracy. W zamian zatrudniani są nowi, młodsi ludzie bez doświadczenia czy nawet odpowiedniego przygotowania. Ten pakt ma na celu pewnego rodzaju „przywiązanie” pracowników z wieloletnim stażem, jak również samych marszałków, do nowo powstających spółek.

Drugi protest w Przewozach Regionalnych odbywa się w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie 28 sierpnia br. odbędzie się spotkanie ostatniej szansy. Jeżeli te rozmowy zakończą się fiaskiem, wówczas rozpoczniemy strajk. Przypomnę, że tylko do końca tego roku z załogi kujawsko-pomorskich Przewozów Regionalnych pracę straci 700 osób.

Chciałbym podkreślić, że zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy jest jednym z najlepiej pracujących zakładów w Polsce. Co więcej, posiada on najlepszą infrastrukturę. Takiej „perełki w koronie” się nie likwiduje, chyba że celowo... Nasuwa się więc pytanie: dlaczego podejmowane są takie decyzje?

Kolejną spółką, w której trwa spór zbiorowy, jest PKP Cargo. W tym przypadku walczymy o pakt gwarancji pracowniczych w związku z prywatyzacją i wejściem spółki na giełdę. Oczekujemy pewnych zapisów, które ochronią pracowników tej spółki przed nagłym zwolnieniem.

Natomiast w PKP Intercity prowadzony jest spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na 27 sierpnia br.

Liczymy na to, że w trakcie tych wszystkich spotkań uda nam się dojść do porozumienia i ewentualna akcja protestacyjna nie będzie potrzebna. W przypadku fiaska prowadzonych rozmów, mamy już podjętą uchwałę Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, uprawniającą poszczególne sektory spółkowe do podjęcia decyzji o strajku, wyłącznie z walką o swoje prawa.

 

Not. IK


Sławomir Centkowski – wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Sławomir Centkowski

NaszDziennik.pl