logo
logo

Zdjęcie: girochantal / Domena publiczna

Ceny mieszkań stabilne

Środa, 9 marca 2016 (20:17)

W czwartym kwartale ubiegłego roku ceny mieszkań na rynkach pierwotnych były stabilne i wyższe niż na rynku wtórnym – wynika z raportu NBP.

NBP poinformował, że w czwartym kwartale ubiegłego roku ceny mieszkań na rynkach pierwotnych były stabilne i wyższe niż na rynku wtórnym. Najwięcej za metr kwadratowy trzeba było zapłacić w Warszawie: średnio 7 tys. 462 zł na rynku pierwotnym.

– Ceny ofertowe i transakcyjne metrów kwadratowych mieszkań na rynkach pierwotnych analizowanych miast wykazywały stabilizację. Jedynie w Gdańsku na rynku wtórnym zanotowano wzrost cen związany ze sprzedażą większej liczby mieszkań o lepszej jakości lub lokalizacji [...]. We wszystkich analizowanych grupach miast ceny na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym- podał NBP.

I tak, w Warszawie na rynku pierwotnym średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkania wyniosła w IV kwartale 2015 r. 7 tys. 789 zł, a średnia cena transakcyjna 7 tys. 462 zł. Był to minimalny spadek cen względem poprzedniego kwartału. Na rynku wtórnym cena ofertowa wynosiła 8 tys. 655 zł, a transakcyjna 7 tys. 109 zł. Średnie ceny transakcyjne na rynku wtórnym spadły o 4,5 pkt proc. względem poprzedniego kwartału.

W Gdańsku sprzedający oferowali mieszkania średnio za 6 tys. 488 zł na rynku pierwotnym, a sprzedawali za 6 tys. 31 zł. Na rynku wtórnym sprzedający oferowali średnią cenę za metr kwadratowy na poziomie 6 tys. 133 zł, a sprzedawali za 5 tys. 441 zł. Były to podobne poziomy względem poprzedniego kwartału. Poza ceną transakcyjną na rynku wtórnym, która wzrosła o 6,4 pkt proc. względem poprzedniego kwartału.

W Krakowie średnie ceny ofertowe wynosiły 6 tys. 525 zł na rynku pierwotnym i 6 tys. 795 zł na rynku wtórnym. Średnie ceny transakcyjne wynosiły odpowiednio 6 tys. 357 zł na rynku pierwotnym i 5 tys. 939 zł na rynku wtórnym. Odnotowano niewielkie spadki względem poprzedniego kwartału poza średnią ceną transakcyjną na rynku pierwotnym, która lekko wzrosła (mniej niż 1 pkt proc.).

Sprzedający w Poznaniu chcieli za metr kwadratowy mieszkania w ostatnim kwartale ub.r. średnio 6 tys. 512 zł na rynku pierwotnym oraz 5 tys. 812 zł na rynku wtórnym. Uzyskiwali zaś odpowiednio 6 tys. 256 zł i 4 tys. 956 zł. Były to ceny zbliżone do poprzedniego kwartału.

Aby kupić mieszkanie we Wrocławiu, trzeba było średnio wydać 6 tys. 120 zł za metr kwadratowy na rynku pierwotnym i 5 tys. 177 zł na rynku wtórnym. Oferty wynosiły średnio odpowiednio 6 tys. 245 zł i 5 tys. 914 zł.

Najmniej pośród analizowanych miast metr kwadratowy mieszkania kosztował w IV kw. ub.r. w Łodzi. Na rynku pierwotnym oferowano mieszkania średnio za 4 tys. 831 zł, a sprzedawano za 4 tys. 697 zł. Na rynku wtórnym sprzedający żądali średnio 3 tys. 850 zł za metr kwadratowy, ale transakcje zamykały się na poziomie 3 tys. 341 zł. Były to ceny zbliżone do poprzedniego kwartału.

NBP dodał, że akcja kredytowa banków w badanym okresie była stabilna, a stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych zwiększył się. Była to konsekwencja wypłat kredytów złotowych, stopniowych spłat walutowych kredytów mieszkaniowych oraz wyższego kursu franka szwajcarskiego niż w poprzednim kwartale.

Dzięki stabilnym cenom mieszkań oraz stabilnym stopom procentowym złotowych kredytów mieszkaniowych wskaźniki szacowanej dostępności kredytów oraz mieszkań w dużych miastach nieco się zwiększyły.

Na ceny mieszkań wpłynął rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”. W czwartym kwartale limity maksymalnych cen metrów kwadratowych mieszkań dla młodych uległy zmniejszeniu. Na rynku pierwotnym limity te zmniejszyły się względem poprzedniego kwartału w 3 miastach, wzrosły na 10 rynkach oraz były stabilne w pozostałych 3 miastach, natomiast na rynku wtórnym zmniejszyły się w 2 miastach, wzrosły na 8 rynkach oraz były stabilne w pozostałych 6 największych miastach. Kwota dopłat dla MdM wykorzystanych w 2015 r. wyniosła 520,8 mln zł (84,7 proc. planowanego limitu). Zgodnie z danymi w 6 największych miastach do programu MdM na rynku pierwotnym kwalifikowało się od 14 proc. (Warszawa) do 48 proc. (Poznań) ofert mieszkań, natomiast na rynku wtórnym od 6 proc. (Warszawa) do 59 proc. (Łódź).

Od początku 2015 r. z inicjatywy BGK działa Fundusz Mieszkań na Wynajem, w ramach którego wynajęto już w kilku miastach około 380 mieszkań. Jednocześnie w listopadzie 2015 r. pojawił się nowy program wspierający budowę mieszkań czynszowych. Nie można jednak jeszcze ocenić skali wpływu tego programu na rynek.

NG, PAP

Aktualizacja 9 marca 2016 (20:17)

NaszDziennik.pl