logo
logo

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

Ziemia cały czas drożeje

Czwartek, 11 lutego 2016 (04:18)

Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała, że w 2015 roku średnia cena państwowych gruntów uprawnych sprzedawanych z zasobu ANR wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha.  Jeszcze droższa była ziemia sprzedawana na wolnym rynku, bo jej cena osiągnęła 38,6 tys. zł.

 

W 2014 roku przeciętna cena ziemi sprzedawana przez ANR wynosiła około 25,6 tys. zł. Czyli przez rok zdrożała o prawie 4 tys. zł. Z danych agencji wynika ponadto, że najwięcej za grunty rolne trzeba zapłacić w Wielkopolsce i na Kujawach, gdzie ANR otrzymywała ponad 40 tys. zł za 1 ha.

Natomiast na drugim biegunie były województwa: lubelskie (14,9 tys. zł za 1 ha) oraz podlaskie (16,9 tys. zł za 1 ha). Najwyższe średnie ceny transakcyjne uzyskano za nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej (43,7 tys. zł za 1 ha), a najniższe w grupie obszarowej 1-10 ha (22,7 tys. zł za 1 ha).

ANR tłumaczy, że „największy wpływ na wzrost cen ziemi w ubiegłym roku miały zmniejszająca się podaż na rynku pierwotnym (kurczący się zasób państwowy) oraz zapowiedzi generalnej zmiany zasad obrotu gruntami rolnymi w Polsce po 1 maja 2016 r.”.

Krzysztof Losz

NaszDziennik.pl