logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Państwo więcej dopłaci

Sobota, 17 grudnia 2016 (08:48)

Sejm przyjął propozycję Senatu zwiększającą dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich.

 

Posłowie uchwalili ustawę o ubezpieczeniach rolnych, która teraz trafi do podpisu prezydenta. Ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku i – jak liczy rząd i parlamentarzyści – spowoduje, że rolnicy będą chętniej ubezpieczać swoje gospodarstwa od klęsk żywiołowych, np. suszy, gradu, nawałnicy, ulewy, powodzi czy przymrozków i silnych mrozów.

Senat wniósł do ustawy poprawki, które pozwalają na dofinansowanie składek ubezpieczeniowych nawet w sytuacji przekroczenia określonych w ustawie pułapów wysokości ubezpieczenia. Do tej pory państwo dopłaca do tych składek, które stanowią 3,5 i 5 proc. sumy ubezpieczenia, a od 2017 roku ta stawka wzrośnie do 9 proc. , a w przypadku gruntów klasy V limit wyniesie 12 proc. sumy ubezpieczenia, zaś jeśli rolnik gospodaruje na ziemi VI klasy bonitacyjnej, to stawka taryfowa wzrośnie do 15 proc.

Nowe regulacje określają, że rolnicy będą mieli preferencje w przypadku zawierania z ubezpieczycielem umowy na pakiet ryzyk – wtedy rolnik zapłaci 35 proc. składki, a 65 proc. dopłaci państwo. Pod warunkiem, że maksymalne stawki sumy ubezpieczenia nie będą przekroczone (9, 12 i 15 proc.). Gdy jednak do tego dojdzie, wtedy dopłata będzie redukowana tylko do wymienionych wyżej poziomów. 65-proc. dopłata będzie też przysługiwać rolnikom ubezpieczającym zwierzęta gospodarskie, ale pod warunkiem, że stawka ubezpieczenia nie przekroczy 0,5 proc. jego sumy.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel jest przekonany, że nowe regulacje spowodują, że od przyszłego roku gospodarze będą chętniej wykupywać polisy. W ub. roku w całej Polsce zawarto bowiem tylko 139 tys. umów ubezpieczenia na 2,8 mln ha ziemi i 1,3 mln sztuk zwierząt. Budżet państwa dopłacił do tego 173 mln zł. Tymczasem w 2017 roku wobec spodziewanego większego zainteresowania rolników ubezpieczeniem i podniesienia dopłat budżetowych kwota planowanej dotacji wzrosła do 917 mln zł.

Krzysztof Losz

NaszDziennik.pl