logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Zespół napisze program

Piątek, 5 maja 2017 (02:28)

W każdym regionie powstanie wojewódzki zespół rolny, który przygotuje program rozwoju rolnictwa na swoim terenie.

 

Zespoły będą tworzyć wojewodowie, choć formalnie członków wojewódzkich zespołów rolnych powoła minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Minister chciałby to zrobić najpóźniej w czerwcu.

Wiadomo, że do zespołów zostaną powołani eksperci z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, agencji rolnych. Do wzięcia udziału w tych pracach zostaną zaproszeni także naukowcy czy też przedstawiciele funkcjonujących na wsi Lokalnych Grup Działania.

Zespoły mają określić kierunki zmian w rolnictwie na najbliższe kilkanaście lat z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi województwami. – Do tej pory nikt nie brał tego pod uwagę, a przecież każdy region ma niejako inne rolnictwo. A to dlatego, że mamy zróżnicowaną strukturę agrarną: na południu, wschodzie i w centrum gospodarstwa są mniejsze niż na zachodzie i północy Polski. Ponadto jedne regiony bardziej specjalizują się w produkcji roślinnej, a inne zwierzęcej – wyjaśnia Tadeusz Prusik, doradca rolny.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Krzysztof Losz

Aktualizacja 5 maja 2017 (02:28)

Nasz Dziennik