logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Ubezpieczenie społeczne rolników

Piątek, 13 stycznia 2023 (16:13)

Aktualizacja: Piątek, 13 stycznia 2023 (17:36)

Dzisiaj Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS może wzrosnąć
do 1588,44 zł, a po zmianie przepisów emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza
(po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ustawy wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno--rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku
w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł. Nowe przepisy mają wejść w życie marca tego roku.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. 

AB, PAP

NaszDziennik.pl