logo

Polacy przeciwni euro

Środa, 5 grudnia 2012 (16:47)
Aktualizacja: Środa, 5 grudnia 2012 (16:50)

Odsetek Polaków przeciwnych przyjęciu euro wzrósł do 56 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Zwolennicy wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty stanowią 31 proc. badanych. To o 2 pkt proc. więcej niż przed rokiem - wynika z opublikowanego badania Ipsos Observer, które powstało na zlecenie Ministerstwa Finansów.

"Przeprowadzone badania opinii publicznej wskazują na ustabilizowanie się poparcia dla wprowadzenia euro w Polsce na poziomie niższym niż przed eskalacją kryzysu w strefie euro. Zwolennicy euro stanowią obecnie 31 proc. badanych (w ubiegłym roku było ich 29 proc.), podczas gdy jego przeciwnicy - 56 proc. (53 proc.). Nadal prawie 1/3 badanych nie potrafi określić swojego stanowiska w tej kwestii" - napisano w komunikacie.

Dodano, że "chociaż od ostatniego badania nieznacznie zmalał odsetek osób wskazujących, że >wprowadzenie euro nie przyniesie korzyści<, to jednocześnie znacznie wzrósł odsetek osób, które nie negują pozytywnych stron wprowadzenia euro, ale nie potrafią ich wskazać". "Aktualnie jest to najliczniejsza grupa respondentów (25 proc., wzrost o 6 pkt proc.)".

Jak wskazano, nastąpił również znaczny spadek wskazań spodziewanych korzyści z wprowadzenia euro w Polsce. "Wynik ten w naszej opinii wiąże się ze znacznym wzrostem niepewności dotyczącej bilansu korzyści i kosztów z wprowadzenia euro w kontekście trwającego od dłuższego czasu kryzysu w strefie euro oraz podejmowanych prób jego rozwiązania" - podano.

Z badania wynika również, że oddaliła się preferowana przez respondentów data wprowadzenia euro w Polsce, co wiąże się ze wzrostem niepewności dotyczącym przyszłego funkcjonowania strefy euro.

MM, PAP