logo

Gazy cieplarniane można wykorzystać

Środa, 12 grudnia 2012 (12:40)

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że fluoroform, jeden z gazów cieplarnianych, może być wykorzystany do produkcji leków.  

Szczególnie agresywny fluoroform - trifluorek węgla freon 23 - mógłby przynieść duże korzyści gospodarcze - tak uważa zespół chemików z Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

Ten surowiec można wykorzystać w produkcji wielu leków i wyrobów chemicznych stosowanych w rolnictwie - podkreślają uczeni w artykule w piśmie specjalistycznym "Science" – informuje portal Deutsche Welle.

Przy produkcji powłok nieprzylepnych albo środków chłodzących rok w rok powstają odpady w postaci tysięcy ton fluoroformu.

Ten szczególnie agresywny gaz może pozostawać w atmosferze przez mniej więcej 150 lat. Wpływa na zubożenie warstwy ozonowej i w znacznie większym stopniu niż CO2 przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego.

Utylizacja gazów cieplarnianych jest wyjątkowo kosztowna i energochłonna.

Tego gazu nie stosowano dotychczas w przemyśle dlatego, że trudno wchodzi w reakcje chemiczne z innymi związkami.

Amerykańscy chemicy wynaleźli kilka metod wytwarzania z niego półfabrykatów do produkcji innych wyrobów. W ściśle zdefiniowanych warunkach można z fluoroformu produkować fluoryzowane związki krzemu, siarki czy węgla, a te z kolei przerabiać na produkty finalne, takie jak leki albo produkty chemiczne dla rolnictwa - uważają uczeni.

MM

Aktualizacja 12 grudnia 2012 (13:10)