logo

Co najmniej 20 proc. budżetu na cele klimatyczne

Poniedziałek, 11 lutego 2013 (19:30)

Zgodnie z piątkowymi uzgodnieniami budżetowymi przywódców UE co najmniej 20 proc. wydatków z kasy Wspólnoty na lata 2014-2020 ma być przeznaczone na cele klimatyczne. Przywódcy potwierdzili też, że na cele ekologiczne ma być przeznaczone 30 proc. dopłat rolnych.

Rzecznik Komisji Europejskiej Olivier Bailly potwierdził zobowiązanie UE do 20-procentowych wydatków z unijnego budżetu na cele środowiskowe i ochrony klimatu w ramach strategii Europa 2020. Zastrzegł, że ustalenia przywódców będą teraz przedmiotem negocjacji między irlandzką prezydencją a Parlamentem Europejskim, który musi zatwierdzić budżet. Dodał, że dopiero później będzie można mówić o szczegółowych programach.

„Cele klimatyczne będą reprezentować co najmniej 20 proc. wydatków UE w latach 2014-2020. Będzie mieć to odzwierciedlenie w odpowiednich instrumentach, by zapewnić, że przyczynią się one do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i budowy niskowęglowej, efektywnej pod względem zasobów i chroniącej klimat gospodarki. Wzmocni to konkurencyjność Europy i stworzy nowe, bardziej ekologiczne miejsca pracy” – czytamy w dokumencie uzgodnionym w piątek przez przywódców UE.

Potwierdzili oni też, że kraje członkowskie będą musiały przeznaczać 30 proc. środków z dopłat bezpośrednich na cele ekologiczne. Chodzi o tzw. zazielenianie, na które składa się obowiązek utrzymywania obszarów ekologicznych przez rolników, dywersyfikacja upraw oraz utrzymywanie pastwisk i tzw. trwałych użytków zielonych. W budżecie zapisano jednak, że kraje będą miały „jasno określoną elastyczność” co do doboru środków „zazieleniania” oraz że nie będzie wymagane, by obszary o ekologicznym przeznaczeniu w poszczególnych gospodarstwach były „wyłączane z produkcji”.

 

MM, PAP