logo

Wychowawca wolnych ludzi

zdjecie

/Autor: Marek Borawski /Nasz Dziennik


Sympozjum naukowe poświęcone działalności społecznej ks. Franciszka Blachnickiego odbyło się w Sejmie w sobotę, 18 marca 2017 r. Uczestnicy sympozjum dyskutowali o działalności społecznej założyciela ruchu oazowego i krzewiciela idei trzeźwości, w tym jego oddziaływaniu na współczesną rodzinę, media i świat polityki. Prelekcje na temat współczesnego znaczenia nauczania założyciela ruchu oazowego w takich środowiskach, jak rodzina, oświata, media i polityka, wygłoszą wykładowcy akademiccy m.in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

18 marca 2017 (21:02)