logo

Depozyty trafią do rodzin

zdjecie

Autor: Andrzej Kulesza /Nasz Dziennik


Depozyty po polskich żołnierzach, którzy polegli podczas II wojny światowej głównie na frontach zachodniej Europy, trafiły do Polski w latach 2002-2003 na mocy porozumienia polsko-brytyjskiego. 15 lat temu przekazano je głównie do Archiwum Akt Nowych. Część znalazła się w Wojskowym Biurze Historycznym. To bardzo cenne pamiątki po naszych żołnierzach: fotografie, odznaczenia, listy, legitymacje oraz ordery. Znalazły się też przedmioty codziennego użytku: zegarki, obrączki. Archiwum Akt Nowych i Wojskowe Biuro Historyczne zainicjowały dzisiaj akcję mającą na celu odszukanie rodzin poległych żołnierzy i przekazanie im tych skarbów.

22 listopada 2017 (18:50)