logo

„Czas Niezłomnych”

zdjecie

Autor: Marek Borawski /Nasz Dziennik


Wspólna akcja edukacyjna PKP i IPN skierowana do osób korzystających z transportu kolejowego i odwiedzających polskie dworce. W ramach projektu na dworcach w całej Polsce, na nośnikach będących w zasobach PKP SA, zostały umieszczone wizerunki Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”. W obiektach dworcowych wywieszono także plakaty z kodem QR prowadzącym do strony edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej. Na wybranych dworcach w łatwo dostępnych miejscach rozkładane są również broszury przygotowane przez IPN dla podróżnych. Na Dworcu Centralnym w Warszawie stanęła wystawa pt.: „Czas Niezłomnych” z prezentacją najważniejszych postaci oraz wydarzeń z historii podziemia niepodległościowego po 1944 roku.

1 marca 2018 (21:49)