logo

Czy dusza jest ciałem?


„Człowiek w nauce św. Tomasza i ideologii Karola Marksa” – to tytuł seminarium, jakie poprowadził ks. prof. Tadeusz Guz w dniach 1-2 września 2018 r. w Przemyślu. Ksiądz profesor Tadeusz Guz przywołał nauczanie św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Św. Augustyn naucza, że ponieważ dusza nie zajmuje przestrzeni tak jak ciało i nie przemieszcza się tak jak ciało w przestrzeni, to nie może być ciałem. Z kolei św. Tomasz z Akwinu naukę o istnieniu duszy ludzkiej rozwija w bardzo usystematyzowany i uporządkowany sposób. – Jeżeli chcemy być pewni, że w człowieku i jego ludzkim ciele istnieje jeszcze jakaś inna bytowość, to pierwsza kwestia, która zastanawia nas, to jest właśnie kwestia życia, że człowiek jest istotą żywą - przypomniał ks. prof. Tadeusz Guz.

Czwartek, 20 września 2018 (20:51)