logo

Równolatek Niepodległej

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


W sobotę, 10 listopada 2018 r., profesor Stanisław Michnowski skończył 100 lat. Służył Polsce w czynnej walce zbrojnej, miał też ogromny wkład w rozwój nauki. 11 listopada br. został uhonorowany medalem Pro Bono Poloniae, repliką szabli i kwiatami przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Stanisław Michnowski urodził się w Skarżysku-Kamiennej. Wzrastał w domu, w którym silne były tradycje zmagań o niepodległość. Jego przodkowie walczyli m.in. pod gen. Marianem Langiewiczem w Powstaniu Styczniowym. Życiową drogę jubilata wyznaczały takie drogowskazy, jak silna wiara w Boga, miłość do Ojczyzny i bliźniego. Stanisław Michnowski ma ogromny wkład w naukę, ale też w walkę o wolną Polskę. Do 1990 r. pracował w Zakładzie Geofizyki PAN, gdzie kierował Pracownią Elektryczności Atmosfery. Rozbudował m.in. obserwatorium geofizyczne w Świdrze, zorganizował stacje badań na Spitsbergenie oraz dwie stacje elektryczności atmosfery w Wietnamie.

16 listopada 2018 (14:33)