logo

Uroczystości patriotyczno-religijne na uroczysku Baran

zdjecie

/Autor: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy


9 czerwca 2019 r. Uroczystości patriotyczno-religijne ku czci polskich żołnierzy pomordowanych w lesie Baran w gminie Kąkolewnica. Na uroczysku Baran od jesieni 1944 do początku lutego 1945 roku byli rozstrzeliwani żołnierze AK, WiN i BCh, dezerterzy z LWP i osoby uznane przez komunistów za wrogów. Byli oni skazani na karę śmierci przez sąd wojskowy funkcjonujący przy 2. Armii Ludowego Wojska Polskiego. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Według dokumentów zachowanych w archiwach wojskowych skazano 150 osób, w tym 61 na karę śmierci; rozstrzelano 43 osoby.

13 czerwca 2019 (12:51)