logo

Spuścizna gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Archiwum Akt Nowych

zdjecie

/Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Ponad sto oryginalnych dokumentów 3. i 4. Pułku Piechoty Legionów AK, kilkutomowy, oryginalny dziennik, korespondencja i fotografie żołnierza ZWZ-AK i powojennego podziemia niepodległościowego gen. Antoniego Hedy „Szarego” trafiły do Archiwum Akt Nowych. Uroczystość przekazania archiwaliów przez córkę generała Teresę Hedę-Snopkiewicz odbyła się w czwartek, 14 listopada 2019 r., w siedzibie AAN.

16 listopada 2019 (11:52)