logo

Wręczenie nominacji do Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


14 grudnia 2022 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wręczył nominacje do Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Skład Rady: Patryk Jaki, Sebastian Kaleta, Jan Józef Kasprzyk, Anna Kołakowska, Maciej Korkuć, Mateusz Kotecki, Janusz Kotowski, Piotr Mazurek, Piotr Niwiński, Piotr Oleńczak, Kajetan Rajski, Paweł Szabłowski, Marek Szymaniak, Krzysztof Wyszkowski, Małgorzata Zwiercan. Instytut Pamięci Narodowej od 17 marca 2022 r. jest organem prowadzącym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Rada Muzeum jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie wypełniania przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Liczy od 5 do 15 członków, których powołuje i odwołuje prezes IPN

Środa, 14 grudnia 2022 (18:09)