logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: FOT. M. MAREK/ Nasz Dziennik

Brakuje węgla

Poniedziałek, 27 grudnia 2021 (00:03)

Wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawiło, że nie tylko ceny prądu idą w górę, ale także zaczyna brakować węgla energetycznego. Elektrownie nie są w stanie utrzymać przepisowych zapasów węgla.

Niedobory zapasów węgla energetycznego sygnalizowały między innymi elektrownie w Kozienicach, Rybniku i Opolu. Sprawę braku wymaganych prawem zapasów węgla przy elektrowniach monitoruje zespół kryzysowy powołany przez ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina. „Jego zadaniem jest monitorowanie zagrożeń w sektorze elektroenergetyki spowodowanych niskimi poziomami zapasów węgla. Celem zespołu jest zapewnienie ministrowi aktywów państwowych, jako organowi odpowiedzialnemu za gospodarkę złożami kopalin i gospodarowanie mieniem państwowym, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad spółkami paliwowo-energetycznymi, wsparcia doradczego w zakresie bieżącej analizy oraz proponowania możliwych sposobów reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki na rynku energii i gazu w bieżącym sezonie ciepłowniczym” – poinformował resort aktywów państwowych.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Artur Kowalski

Nasz Dziennik