logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

ZUS zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok

Czwartek, 15 lutego 2024 (11:39)

Aktualizacja: Czwartek, 15 lutego 2024 (11:47)

Zakończyliśmy wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku dostał chociaż jedną złotówkę z ZUS – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

„W oczekiwaniu na przesyłkę listową klienci mogą taką deklarację pobrać i wydrukować ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych” – podkreślił rzecznik ZUS. Zaznaczył, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku.

 

PIT 11A otrzymają osoby z nadpłatą podatku, a zwrot
z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

 

PIT-11A to informacja o dochodach osób, które dostawały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

 

„PIT-11A trafi również do tych świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A” – wyjaśnił Żebrowski.

 

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali pieniądze z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury
i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

 

PIT-11 przeznaczony jest dla tych osób, które dostały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

 

„W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach możemy wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS” – podkreślił Żebrowski.

 

Wyjaśnił, że jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

 

Każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

APW, PAP

NaszDziennik.pl