logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek / Nasz Dziennik

Dodatkowe dopłaty

Niedziela, 8 marca 2020 (22:58)

Od 15 marca 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać o dodatkowe dopłaty do utrzymywanie krów i świń w polepszonych warunkach. Wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla dopłat bezpośrednich.

 

Od 15 marca 2020 r. do 15 maja rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020 – „dobrostan zwierząt”. Jest to działanie przeznaczone dla hodowców krów i świń, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższeniem warunków chowu.

Chodzi głównie o zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub o zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki pomocy wyniosą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach), 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach), 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym), 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach), 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Choć w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, jednak ze względu na występujący na terenie Polski ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r. realizowane – poinformowała ARiMR.

Nabór wniosków przewidziano drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek będzie dostępny od niedzieli, 15 marca.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków – do 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności – przypomniana Agencja.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ze wsparcia w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. polskich rolników. W budżecie PROW 2014-2020 „ zarezerwowano na ten cel 50 mln euro”. 

RP, PAP

NaszDziennik.pl