logo

Spór o człowieka


„Człowiek w nauce św. Tomasza i ideologii Karola Marksa” – to tytuł seminarium, jakie poprowadził ks. prof. Tadeusz Guz w dniach 1-2 września 2018 r. w Przemyślu. – Pan Bóg cały świat stworzył dla człowieka, dla jego zbudowania, dla jego niezwykłej godności, niezwykłego powołania, żeby pochodząc od wiecznego Boga, mając wprawdzie początek istnienia, zostać najpóźniej w dniu ostatecznym, czyli u kresu historii stworzenia, powołanym do życia wiecznego z Bogiem i Aniołami, z całym Niebem. Ze względu na Boskie pochodzenie człowieka i ostatecznie Boskie przeznaczenie człowieka mamy w całych dziejach świata do czynienia ze sporem o człowieka jako jednym z najważniejszych zmagań w ogóle – zauważył ks. prof. Guz.

Wtorek, 18 września 2018 (21:26)