logo
logo

Jak się dzisiaj rozumie człowieka?

„Człowiek w nauce św. Tomasza i ideologii Karola Marksa” – to tytuł seminarium, jakie poprowadził ks. prof. Tadeusz Guz w dniach 1-2 września 2018 r. w Przemyślu. - Pierwsza bardzo ważna prawda o człowieku nazywa się substancją. Człowiek jest taką bytowością, którą nazywamy substancją - przypomniał na konferencji ks. prof. Tadeusz Guz. Filozof wyjaśnił, dlaczego to jest ważne, żeby powiedzieć o człowieku, że on jest bytowością substancjalną? W ten sposób zachowujemy prawdę o człowieku.

Środa, 19 września 2018 (21:52)