logo

Kim jest człowiek?


„Człowiek w nauce św. Tomasza i ideologii Karola Marksa” – to tytuł seminarium, jakie poprowadził ks. prof. Tadeusz Guz w dniach 1-2 września 2018 r. w Przemyślu. – Kim jest człowiek? Czy jest tylko ciałem, jak twierdzą nam współcześni materialiści, czy bytowością złożoną z ciała i materii – zgłębiał ks. prof. Guz. Filozof przywołał w tej kwestii nauczanie św. Tomasza z Akwinu. – Cały człowiek jest złożony zarówno z duszy i materii. Kiedy mówimy o człowieku, że jest materią i formą, to chodzi nam o to, żeby pokazać, co jest tutaj tworzywem, które jest formowane, a co jest zasadą nadającą tworzywu, czyli materii, naszej cielesności, tę postać, którą posiadamy – wyjaśnił ks. prof. Guz. Przemyśl, cz. 8.

Poniedziałek, 1 października 2018 (22:47)