logo

Spuścizna Stefana Melaka

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Dokumenty Komitetu Katyńskiego trafiają do zbiorów państwowych na oczach ludzi, którzy sami tworzyli czyny opisane w tych dokumentach – powiedział Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych, podczas uroczystości przekazania zbiorów archiwalnych Komitetu Katyńskiego zgromadzonych przez Stefana Melaka

Wtorek, 14 września 2021 (21:37)