logo

Pamięć o patronie dolnośląskich terytorialsów

zdjecie

Autor: 16 DBOT


Patronem 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ppłk Ludwik Marszałek, ps. Zbroja. 110. rocznicę jego urodzin i 74. wydania na niego wyroku śmierci uczczono na cmentarzu parafialnym ojców pijarów w Jeleniej Górze- -Cieplicach. Na jego tablicy nagrobnej zawisło insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy”. W uroczystości uczestniczyli żołnierze 16. DBOT, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych, samorządowych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, kombatanci

Czwartek, 11 sierpnia 2022 (20:02)