logo

Apel Pamięci z okazji 80. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Zmianą wart, apelem pamięci i złożeniem wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza uczczono we wtorek 80. rocznicę powstania NSZ. „Żołnierzom NSZ jesteśmy winni niezatartą pamięć i szacunek” – podkreśliła w liście do uczestników uroczystości marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Narodowe Siły Zbrojne były formacją zbrojną, która na równi traktowała walkę z dwoma okupantami. Podkreślił, że żołnierze podziemia narodowego najlepiej odczytali zagrożenie, które płynęło ze Wschodu i z Zachodu, a także zwalczali polskojęzyczne organizacje komunistyczne dążące do podporządkowania Polski Związkowi Sowieckiemu

Wtorek, 20 września 2022 (18:18)