logo

Jesteśmy Polakami

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Od 2 grudnia br. warszawiacy i przyjezdni goście mogą oglądać ogólnopolską wystawę plenerową pt. „»Jesteśmy Polakami«. Związek Polaków w Niemczech”. Jej celem jest przypomnienie o działalności Związku Polaków w Niemczech przed II wojną światową. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN, Adam Hlebowicz, dyrektor BEN IPN, dr Paweł Warot, dyrektor gdańskiego oddziału IPN.

Piątek, 2 grudnia 2022 (14:05)