logo

XI Akademia Kozłowiecka

zdjecie

Autor: facebook.com/CivitasChristianaLublin


W Kozłówce zorganizowano XI Akademię Kozłowiecką w Muzeum Zamoyskich. Przy tej okazji została otwarta wystawa „PACEM IN TERRIS – Wielka karta pokoju”. W Akademii wzięli udział m.in.: Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Marcin Sułek, dyrektor Biura Regionalnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”; Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego; ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prorektor ds. misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ks. dr Krzysztof Stola, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”; Kamil Sulej, prezes Fundacji „Civitas Christiana”; Michał Sieczka, doradca wojewody lubelskiego

Sobota, 4 marca 2023 (16:44)