logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: fot. arch./ Inne

W sercu mamy zawsze Polskę

Wtorek, 23 maja 2023 (00:05)

Aktualizacja: Wtorek, 23 maja 2023 (08:15)

ROZMOWA z Dariuszem Bonisławskim, prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W Toruniu w dniach 26-28 maja odbędzie się IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. W spotkaniu udział zapowiedziało 150 pedagogów z całego świata.

– Jak się szacuje, poza granicami naszego kraju żyje około 20 mln osób narodowości polskiej. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od ponad 30 lat wspiera tych, którzy mimo oddalenia nadal chcą mieć kontakt z językiem polskim, kulturą – po prostu czuć się Polakami. W sposób szczególny staramy się pomagać szkołom polonijnym, które są oazami polskości. Służą temu różnego rodzaju przedsięwzięcia, warsztaty, kursy, wydawnictwa, ale również spotkania, konferencje metodyczne i zjazdy,
czyli takie spotkania jak to, które odbędzie się w Toruniu.

Kiedy zaczęto organizować spotkania polonijne dla nauczycieli?

– Już od lat 90. z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbywały się tzw. fora oświatowe m.in.
w Warszawie, Krakowie i Białymstoku. W 2010 roku
w Ostródzie miała miejsce duża konferencja pt. „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, która dała początek regularnym spotkaniom nauczycieli polonijnych z całego świata. Eksperci, wykładowcy i metodycy współpracujący
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, z dyrektorami szkół i nauczycielami reprezentującymi placówki polonijne ze wszystkich kontynentów spotykają się co roku. Za każdym razem celem tych spotkań jest z jednej strony pokazywanie nowoczesnych narzędzi metodycznych dostosowanych do specyfiki szkół polonijnych, z drugiej, zwracanie uwagi na ważne aspekty polskiej historii i kultury. Istotne jest też budowanie polonijnej społeczności oświatowej, wzajemnie się wspierającej w realizacji niełatwej misji.

Od początku zjazdom towarzyszy hasło „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”.

– Niezwykle istotne jest budowanie solidarności, zrozumienia i wsparcia między nauczycielami pracującymi w różnych uwarunkowaniach. Przyjeżdżają pedagodzy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Europy Zachodniej, ale również z Litwy, Białorusi, Ukrainy czy Kazachstanu.
Hasło „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” w sposób symboliczny ma podkreślać wagę budowania platformy wsparcia idei i osób, dla których polskość, ojczysta mowa, tradycja, kultura oraz historia są ważne i na tyle istotne,
że znajdują odzwierciedlenie w ich aktywności życiowej poprzez niełatwą pracę w szkołach polonijnych.
Tegoroczny zjazd ma podtytuł „Polacy światu”. To spotkanie rozpoczynające cykl dedykowany wybitnym naukowcom, artystom: Polakom, którzy wnieśli wkład w rozwój cywilizacji bądź w jej obronę. Taka była inspiracja pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, która objęła patronatem nasz projekt.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

APW, JS, „Nasz Dziennik”

Nasz Dziennik