logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Wyciągnąć wnioski

Poniedziałek, 18 października 2021 (02:01)

Aktualizacja: Poniedziałek, 18 października 2021 (09:26)

ROZMOWA / z gen. dyw. prof. dr. hab. Grzegorzem Gielerakiem, dyrektorem Wojskowego Intytutu Medyczynego, współautorem raportu ,,Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie”

W raporcie Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) i Instytutu Jagiellońskiego przedstawili Państwo rekomendacje dla rządu w zakresie gotowości państwa na czas kryzysu. Wskazujecie m.in. na konieczność usprawnienia procedur związanych z ratownictwem medycznym, szpitalnictwem, a także wzmocnieniem bezpieczeństwa lekowego Polski.

– Jest to dokument opracowany zgodnie z zasadą „uczymy się na błędach”, budowania w oparciu o to wniosków oraz rekomendacji i zaleceń służących temu, aby państwo i społeczeństwo były bardziej bezpieczne i odporne na kryzysy, i to nie tylko pandemiczne. Raport jest pierwszym od początku pandemii formalnym dokumentem w całości poświęconym okolicznościom i zdarzeniom, jakie miały miejsce podczas epidemii koronawirusa w Polsce. Już blisko 600 dni minęło od wykrycia pierwszego w kraju pacjenta zakażonego koronawirusem, przebyte trzy fale zwiększonej liczby zachorowań czy program powszechnej wakcynacji są właściwymi przesłankami do opisania oraz wypracowania maksymalnie kompletnych zaleceń i rekomendacji dla administracji rządowej i samorządowej w zakresie gotowości państwa oraz społeczeństwa na czas kryzysu.

W których obszarach powinna zatem nastąpić zmiana, by być na takie zdarzenia przygotowanym?

– Obecnie zakładamy, że kryzysy epidemiczne będą zdarzać się częściej niż dotychczas. Przypomnę, że były to dotychczas cykle 10-15-letnie. Prognozuje się, że różne czynniki, w tym postępująca globalizacja, ocieplenie klimatu, spowodują, że ta perspektywa skróci się do 6-8 lat. Dlatego przede wszystkim zmian wymaga sposób organizacji służby zdrowia oraz potrzebne jest powstanie albo rozwinięcie pewnych struktur w ramach tej służby zdrowia, które stanowiłyby efektywne wsparcie dla przeciwdziałania skutkom kryzysów epidemicznych.

Które kwestie są strategiczne w zakresie wzmacniania odporności kryzysowej państwa?

– Przed nami konieczność zbudowania spójności zadaniowej jednostek ochrony zdrowia w obszarze szpitalnictwa, AOS i POZ, swoistej integracji instytucjonalnej i stworzenia zespołów reagowania kryzysowego, które uwzględniają służby i podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo narodowe. Zasadne jest także tworzenie szpitali modułowych jako jednostek trwałych, efektywnych kosztowo, stanowiących wsparcie dla regionalnych stacjonarnych systemów ochrony zdrowia.

Na pewno korekty wymagają elementy związane z diagnostyką laboratoryjną czy molekularną. Liczbę pracowni, ich przemyślane rozmieszczenie na terenie kraju oraz adekwatne do potrzeb wyposażenie należy w tym względzie traktować jako probierz funkcjonalności systemu, tak w ujęciu jego skuteczności ewaluacyjnej, jak i efektywności kosztowej. Ważnym elementem są też kwestie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr, a także budowania gotowości państwa do produkcji leków, sprzętu i materiałów medycznych. To wszystko decyduje o zdolnościach skutecznego działania.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

AB

Nasz Dziennik