logo
logo

22-30 listopada 2021 r.

zdjęcie

Zdjęcie: Arch./ Inne

Nowenna za Polskę - dzień dziewiąty

Wtorek, 30 listopada 2021 (02:17)

Aktualizacja: Wtorek, 30 listopada 2021 (09:15)

Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, patrona naszej Ojczyzny

Dzisiaj przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Aby dobrze przeżyć tę rocznicę, przygotowywaliśmy się do niej poprzez nowennę do św. Andrzeja Boboli. Polecajmy w modlitwie naszą Ojczyznę, która przeżywa trudną sytuację. Prośmy o rozwiązanie konfliktu na wschodniej granicy oraz wytrwanie nas, Polaków, w wierności Bogu i Kościołowi.
Zachęcamy do odprawienia nowenny prywatnie albo łącząc się przez internet z sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie (www.strachocina.przemyska.pl – w godz. 16.30-17.00) lub z sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu (www.radiomaryja.pl/sanktuarium/ – po Mszy św. o godz. 18.00).

Dzień dziewiąty

1 Modlitwa wstępna

Wszechmogący, wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, Świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi, mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2 Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną Świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

3 Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu Świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, nasz wielki patronie,

 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga.

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Módl się za nami, Święty Andrzeju Bobolo.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie Święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

4 Modlitwa o życie w łasce Bożej i o dar łaski dla każdej duszy

W tym ostatnim dniu nowenny prosimy Ciebie, Boże:

– zachowaj w nas żywą i mocną wiarę;

– pomóż nam zobaczyć Jezusa w Eucharystii;

– napełnij nas miłością do wszystkich ludzi, także do naszych nieprzyjaciół

– daj nam łaskę życia zgodnego z Ewangelią;

– prowadź nas drogami Twoich przykazań;

– wzbudź w nas umiłowanie modlitwy;

– tchnij pragnienie nieustannego nawracania się do Ciebie i spraw, abyśmy żyli w łasce uświęcającej.

Boże, spraw, abyś był dla nas najważniejszy, abyśmy troszczyli się o życie nadprzyrodzone, abyśmy byli Twoją świątynią i mieszkaniem Twego Ducha. Spraw, abyśmy wzrastali w świętości, godnie przyjmowali sakramenty, unikali grzechu i byli miłosierni. Niech zawsze towarzyszy nam Twoja pomoc w drodze do świętości, abyśmy znajdowali pokój i szczęście, których świat dać nam nie może.

Święty Andrzeju, niech twoje wstawiennictwo u Matki Bożej, szafarki Bożych łask, twojej i naszej Królowej i Pani, wybłaga te łaski u Boga. Ufamy, że mimo naszych grzechów i upadków twoja opieka nad nami, męczenniku, sprawi, że okażemy się godni miłości Serca Bożego już tu, na ziemi, w godzinie śmierci i w wieczności. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś, Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty Andrzeju, patronie nasz, módl się za nami. (3 x)

JG, PAP

Nasz Dziennik