logo
logo

Zdjęcie: fot. IPN/ Inne

Konkurs dla uczniów

Piątek, 21 stycznia 2022 (16:46)

Aktualizacja: Piątek, 21 stycznia 2022 (16:52)

Izba Pamięci Strzelecka 8 i Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych (klas 4–8) z Warszawy i Mazowsza do udziału w konkursie pt. „Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o Armii Krajowej wśród młodego pokolenia Polaków, poznanie jej struktury i form działalności oraz pogłębianie zainteresowania uczestników konkursu najnowszą historią Polski.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym uczestnicy zmierzą się z testem (pytania otwarte i zamknięte) wiedzy o Armii Krajowej, w drugim etapie przygotują prezentację dotyczącą wybranego żołnierza AK związanego z terenem ich zamieszkania.

Zgłoszenia należy złożyć do 21.02.2022 r. do godz. 15.00 w Izbie Pamięci ul. Strzelecka 8 w Warszawie lub nadesłać na adres: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, z dopiskiem: Izba Pamięci Strzelecka 8,  Konkurs „Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie" (liczy się data wpływu do sekretariatu OBBH IPN w Warszawie).

Pierwszy etap (szkolny) odbędzie się 4 marca, drugi będzie miał miejsce 5 kwietnia na Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Konkurs został zgłoszony do wykazu, w ramach którego przyznawane są dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Szczegóły w załączonym regulaminie. W załącznikach dostępne są też stosowne formularze i lista pomocnych publikacji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu dr Martą Milewską marta.milewska@ipn.gov.pl; tel. 22 270 15 37.

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/157640,Konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-Mazowsza-Armia-Krajowa-armia-inna-niz-w.html

 

Iwona Spałek, Oddział IPN w Warszawie

NaszDziennik.pl