logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Lech Muszyński/ PAP

Egzamin ósmoklasisty

Wtorek, 24 maja 2022 (10:11)

Aktualizacja: Wtorek, 24 maja 2022 (10:33)

Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Jest on trzydniowy: w każdym dniu uczniowie będą zdawać z innego przedmiotu.

Do egzaminu ósmoklasisty ma przystąpić w tym roku także blisko 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty powiedział, że jest spokojnie, wszystko przebiega, jak powinno.

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów – o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

Egzamin potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut.

W środę ósmoklasiści pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań, jak i instrukcji, w przypadku języka obcego – instrukcji). Na egzaminie z języka polskiego uczniowie z Ukrainy będą musieli udzielać odpowiedzi po polsku, na matematyce będą mogli zapisywać rozwiązania zadań po ukraińsku, a na języku obcym – w języku obcym i po ukraińsku.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki poznamy 1 lipca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, w środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

APW, PAP

NaszDziennik.pl