logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

MSZ: Niszczone są polskie groby na Białorusi

Czwartek, 30 czerwca 2022 (21:34)

Aktualizacja: Piątek, 1 lipca 2022 (09:02)

Zaniepokojenie budzą coraz częstsze akty bezczeszczenia miejsc polskiej pamięci narodowej na Białorusi
– poinformowało w swoim oświadczeniu MSZ.

MSZ opublikowało dzisiaj oświadczenie, w którym wyraziło „wielkie zaniepokojenie” aktami wandalizmu wobec polskich miejsc pamięci narodowej na Białorusi. „Zniszczenia te dotyczą głównie terenu Grodzieńszczyzny, gdzie znajduje się ok. 550 miejsc spoczynku polskich żołnierzy, uczestników powstań narodowych, obrońców Grodna. W ostatnim czasie nieznani sprawcy zdewastowali polskie nagrobki i upamiętnienia w Bogdanach, Bobrowiczach, Dyndyliszkach, Iwiu, Oszmianie, Jodkiewiczach” – przekazało MSZ.

MSZ „zdecydowanie potępia tworzenie przez miejscowe władze atmosfery przyzwolenia na takie praktyki”
– czytamy. Jak podano w komunikacie, praktykom tym sprzyja „wydatnie oszczercza antypolska kampania” prowadzona przez białoruskie media.

„Apelujemy do władz białoruskich o natychmiastowe ukrócenie aktów wandalizmu na cmentarzach oraz
o ujawnienie i rozliczenie sprawców. Polska stanowczo domaga się poszanowania dla grobów i upamiętnień osób zmarłych. Kwestia ta, zgodnie z międzynarodowymi standardami, powinna zostać całkowicie wyłączona
z bieżących sporów politycznych” – wezwało MSZ.

AB, PAP

NaszDziennik.pl